Hakkımızda

HAKKIMIZDA

ADIYAMAN BESNİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Organize Sanayi Bölgesi 2002 yılı içerisinde başlatılan yer tespit çalışmaları neticesinde 06.07.2004 yılında yer seçim raporu tamamlanmış. İmar plan revizyonu+ilave imar planı, OSB kanunu kapsamında yapılarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na onaylatılmış, 09.06.2005 tarihinde 230 sicil numarasıyla tüzel kişiliği tescil edilmiş, 6. bölgede yer almaktadır.

Organize Sanayi Bölgemiz, Adıyaman İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin %51, Besni Belediye Başkanlığının %34 ve Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının %15 katılım oranlarıyla kurulmuştur. Organize Sanayi Bölgesinin iş ve işlemleri, 15 üyeden oluşan Müteşebbis Heyet tarafından yürütülmekte olup Müteşebbis Heyet üyelerimiz, kurucu ortaklarımız personel veya üyelerinden oluşmaktadır. Müteşebbis Heyete bağlı olarak, Organize Sanayi Bölgesi içindeki uygulamaların yapılması ve takibi işlemleri, 5 üyeden oluşan Yönetim Kurulumuz tarafından yapılmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerimiz ise, Müteşebbis Heyet üyelerimiz arasından seçilmektedir.
Adıyaman Besni Organize Sanayi Bölgemiz 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre kurulmuş bir Özel Hukuk Tüzel kişiliğidir. Bölgemiz Müteşebbis Heyet Başkanlığında, Yönetim Kurulu ve Bölge Müdürlüğü tarafından yönetilmektedir.

Besni Organize Sanayi Bölgesi planlama alanı Besni-Gaziantep karayolu üzerinde şehir merkezine yaklaşık 3 km. mesafededir. Çevresi ile 121 hektarlık alanı kapsamaktadır. 2022 yılı sonu itibari toplamda 6 adet arsa tahsisi yapılmış bunlardan 2 tanesi yapı devrinden dolayı yeniden tahsis yapılmıştır. Tahsis uygulamaları gerçekleştirilen sanayi parsellerinden 13 tanesi üretimde, 2 tanesi ruhsat ve izin eksikli üretimde, 2 tanesi kapalı durumda, 6 tanesi inşaat safhasında ve 7 tanesi proje safhasında olup, bölgede toplam 1.576 kişi istihdam edilmektedir.