İlgili Yönetmelikler

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ
TAPU VE KADASTRO VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK İŞLEMLER HAKKINDA YÖNETMELİK
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN ELEKTRİK PİYASASI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
KOSGEB DESTEKLEYİCİLER YÖNETMELİĞİ
KOSGEB KOBİ KREDİ FAİZ DESTEĞİ YÖNETMELİĞİ
İŞYERİ AÇMA ve ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK
TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
ELEKTRİK ŞEBEKE YÖNETMELİĞİ
ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME ve UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ
ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ
ELEKTRİK PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ
ELEKTRİK PİYASASINDA DAĞITIM VE TEDARİK LİSANSLARINA İLİŞKİN TEDBİRLER YÖNETMELİĞİ
ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
ENERJİ KAYNAKLARININ ve ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
SIFIR ATIK YÖNETMELİĞİ
AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK
BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ
BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK
ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ
ÇEVRE İZİN ve LİSANS YÖNETMELİĞİ
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ
ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ ve YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ
ENDÜSTRİ BÖLGELERİ YÖNETMELİĞİ
HAZİNEYE, KATMA BÜTÇELİ KURULUŞLARA, BELEDİYELERE VEYA İL ÖZEL İDARELERİNE AİT ARAZİ VEYA ARSALARIN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERE BEDELSİZ DEVRİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
MADENCİLİK FAALİYETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİ
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE YER ALAN PARSELLERİN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERE TAMAMEN VEYA KISMEN…
PLAN YAPIMINA AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİK
SIĞINAK YÖNETMELİĞİ
SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ
ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ
TEHLİKELİ MADDELERİN SU ve ÇEVRESİNDE NEDEN OLDUĞU KİRLİLİĞİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
YATIRIM ALANLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK