Tarihçe

Besni Organize Sanayi Bölgesi 2002 yılı içerisinde başlatılan yer tespit çalışmaları neticesinde 06.07.2004 yılında yer seçim raporu tamamlanmış. İmar plan revizyonu+ilave imar planı, OSB kanunu kapsamında yapılarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na onaylatılmış, 09.06.2005 tarihinde 230 sicil numarasıyla tüzel kişiliği tescil edilmiş

Çevresi ile birlikte 121,00 hektarlık alanı kapsamaktadır.

Bugün itibariyle orta ve büyük ölçekte üretim yapmakta olan 15 firma faaliyet göstermektedir. , 6 firma inşaat safhasında ve 7 firma proje safhasındadır. 1600 kişi istihdam edilmektedir.

Ayrıca yaklaşık 363 hektar ilave alan Besni Organize Bölgesi tahsis edilmiş olup zemin etüt ve parselasyon çalışmaları devam etmektedir.